NZVB Logo
middellijn

Nieuws

GEANNULEERD: Algemene Ledenvergadering 2020-2021

Nieuws

1. GEANNULEERD: Algemene Ledenvergadering 2020-2021

LET OP: Algemene Leden Vergadering  van dinsdag 29e september gaat niet door!

 

Beste contactpersonen,

Alle voorbereidingen en communicatie ten spijt moeten we helaas onze geplande algemene ledenvergadering van dinsdagavond 29 september annuleren.

De afkondiging van aangescherpte maatregelen rondom het covid-19 virus zal jullie vanavond niet ontgaan zijn.

Ook onze ALV valt onder bijeenkomsten binnen van meer dan 30 personen die vanaf morgen 18:00 uur verboden zijn.

Het is voor nu even niet anders.

Ook de presentatie voor nieuwe teams, voorafgaand aan de ALV, komt te vervallen.

Toch hebben we ook goed nieuws in deze mail: de competitie gaat ‘gewoon’ van start op maandag 5 oktober.

Een enveloppe met benodigde formulieren en pasjes, die normaal na afloop van de ALV worden uitgedeeld, zullen op de eerste speelavond in de sporthal beschikbaar zijn.

De competitie-indeling is al ruim een week zichtbaar op onze website en ook het programma voor de eerste weken wordt morgen of uiterlijk overmorgen vrijgegeven!

Nadere bijzonderheden volgen in een extra e-mail die jullie later deze week mogen verwachten.

Hierin zullen we de aanvullende Corona maatregelen toelichten. Verder ook andere belangrijke informatie die we helaas morgen niet met jullie kunnen delen.

Vertrouwend op jullie vertrouwen en begrip wens ik jullie namens het bestuur een sportieve en vooral veilige opstart van het nieuwe seizoen toe!

Met sportieve groet,

Marcel Kalkers

Voorzitter NZVB

 

 

AGENDA

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Notulen ledenvergadering 22 januari 2020.
 4. Jaarverslag 2019-2020 door de secretaris…………………………………………..ter vergadering.
 5. Benoeming Ronald Oskam als bestuurslid voor support secretariaat (i.c. Piet Salens).
 6. Financieel Jaarverslag 2019-2020 door de penningmeester………………..ter vergadering.
 7. Verslag Strafcommissie………………………………………………………………………….ter vergadering.
 8. Verslag Commissie van Beroep……………………………………………………………..ter vergadering.
 9. Competitie 2020-2021.
 10. Bestuurssamenstelling. Voorzitter Marcel Kalkers is volgens rooster aftredend. Hij stelt zich weer herkiesbaar.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

Terug

Programma

Tussentijdse Ledenvergadering seizoen 2023/2024
Datum:
07-02-2024

Secretariaat

Torenberglaan 17
5628 EL Eindhoven
06-18254526
secretariaat@nzvb.nl
#nzvb

Sponsors

Oranje lijn

7 Februari 2024

Tussentijdse Ledenvergadering seizoen 2023/2024

Voor de tussentijdse Ledenvergadering ontvangen de contactpersonen van elk team een uitnodiging met verwijzing naar de online agenda. De vergade...

31 Januari 2024

Scheidsrechtersvergadering

De heren scheidsrechters ontvangen voor deze vergadering een uitnodiging met agenda. Locatie: Persruimte Indoor-Sportcentrum Eindhoven Aan...