NZVB Logo
middellijn

Wedstrijden:

Algemene Ledenvergadering NZVB 2023/2024

Algemene Ledenvergadering NZVB 2023/2024

Algemene Ledenvergadering (ALV) seizoen 2023-2024 is op woensdag 6 september om 20:00 uur.

De contactpersonen hebben een uitnodiging per mail ontvangen.

Locatie: Indoor-Sportcentrum Eindhoven
Aanvang: 20:00 uur.

AGENDA

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Notulen ledenvergadering 8 februari 2023.
 4. Mededelingen en ingekomen stukken door voorzitter Marcel Kalkers.
 5. Jaarverslag door secretaris Ronald Oskam.
 6. Mededelingen door hoofdscheidsrechter Harry Vollaerts.
 7. Financieel verslag seizoen 2022-2023 door penningmeester Erik Ganzeboom. 
 8. Verslag Strafcommissie.
 9. Verslag Commissie van Beroep.
 10. Competitie 2023-2024 door competitieleider Bas van de Langenberg.
 11. Bestuurssamenstelling. Penningmeester Erik Ganzeboom is volgens rooster aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Zijn er leden die zich kandidaat willen stellen? Graag vooraf melden aan de voorzitter Marcel Kalkers.
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

Details

Evenement:
Algemene Ledenvergadering NZVB 2023/2024


Startdatum:

06-09-2023

Einddatum:

07-09-2023

Naar het agenda archief

Programma

Start seizoen 2023-2024
Datum:
18-09-2023

Secretariaat

Torenberglaan 17
5628 EL Eindhoven
06-18254526
secretariaat@nzvb.nl
#nzvb

Sponsors

Oranje lijn

18 September 2023

Start seizoen 2023-2024

De nieuwe competitie 2023-2024 start op maandag 18 september. Let wel: Niet alle teams spelen direct de eerste week!

6 September 2023

Introductie nieuwe teams 2023-2024

Aan de hand van een presentatie door enkele bestuursleden worden nieuwe teams bekend gemaakt met de belangrijkste zaken binnen de vereniging NZV...