NZVB Logo
middellijn

Info

Ereleden

Ereleden

Piet Salens benoemd tot erelid van de NZVB

Op unanieme voordracht van van het bestuur is Piet Salens op woensdag 16 februari 2022 benoemd tot erelid van de NZVB. Zijn jarenlange inzet als wedstrijdleider, scheidsrechter en vooral als secretaris heeft veel waardering geoogst bij de leden van onze vereniging. We hopen Piet nog vaak te mogen ontmoeten in en buiten de zaal!

Jan Tops benoemd tot erevoorzitter van de NZVB

Op voordracht van het bestuur is Jan Tops op 9 september 2009 door Algemene Ledenvergadering benoemd tot erevoorzitter van de NZVB. Dit uit grote waardering voor zijn enorme inzet voor onze vereniging. Met het terugtreden van Jan Tops nemen we afscheid van iemand die zich gedurende 25 jaar als voorzitter en de laatste jaren als penningmeester heeft ingezet om het succes van de NZVB te bewaken en uit te dragen. Daar waar nodig stond hij klaar om een taak op zich te nemen. Vandaar dat hij bijna alle bestuurlijke taken invulling heeft gegeven! Om van zijn expertise en ervaring gebruik te maken zal hij, op verzoek van het bestuur, op de achtergrond als adviseur werkzaam blijven. Klik hier om het artikel uit het Eindhovens Dagblad te lezen.

Cor Braat en Gerard Derksen benoemd tot Lid van Verdienste

Op 21 februari 2017 hebben we afscheid genomen van Cor Braat en Gerard Derksen als actieve scheidsrechters. Beide heren zijn bijna het gehele bestaan van de NZVB actief geweest als scheidsrechter! Het bestuur heeft deze helden daarom benoemd tot lid van verdienste!

Programma

Tussentijdse Ledenvergadering seizoen 2023/2024
Datum:
07-02-2024

Secretariaat

Torenberglaan 17
5628 EL Eindhoven
06-18254526
secretariaat@nzvb.nl
#nzvb

Sponsors

Oranje lijn

7 Februari 2024

Tussentijdse Ledenvergadering seizoen 2023/2024

Voor de tussentijdse Ledenvergadering ontvangen de contactpersonen van elk team een uitnodiging met verwijzing naar de online agenda. De vergade...

31 Januari 2024

Scheidsrechtersvergadering

De heren scheidsrechters ontvangen voor deze vergadering een uitnodiging met agenda. Locatie: Persruimte Indoor-Sportcentrum Eindhoven Aan...