NZVB Logo
middellijn

Info

Ereleden

Ereleden

Jan Tops benoemd tot erevoorzitter van de NZVB

Op voordracht van het bestuur is Jan Tops op 9 september 2009 door Algemene Ledenvergadering benoemd tot erevoorzitter van de NZVB. Dit uit grote waardering voor zijn enorme inzet voor onze vereniging. Op de bijgaande foto wordt de oorkonde waarop dit vastligt door de voorzitter van de NZVB, aan de heer Tops overhandigd. Met het terugtreden van Jan Tops nemen we afscheid van iemand die zich gedurende 25 jaar als voorzitter en de laatste jaren als penningmeester heeft ingezet om het succes van de NZVB te bewaken en uit te dragen. Daar waar nodig stond hij klaar om een taak op zich te nemen. Vandaar dat hij bijna alle bestuurlijke taken invulling heeft gegeven! Om van zijn expertise en ervaring gebruik te maken zal hij, op verzoek van het bestuur, op de achtergrond als adviseur werkzaam blijven. Klik hier om het artikel uit het Eindhovens Dagblad te lezen.

Cor Braat en Gerard Derksen benoemd tot Lid van Verdienste

 

Programma

Inschrijven seizoen 2021/2022
Datum:
01-03-2021

Secretariaat

Ulenpas 59
5655 JB Eindhoven
06-18254526
secretariaat@nzvb.nl
#nzvb

Sponsors

Oranje lijn

1 Maart 2021

Inschrijven seizoen 2021/2022

In verband met de beperkingen in verband met de covid-19 pandemie kunnen we het volledige seizoen 2020/2021 als verloren beschouwen. Vol goe...

22 Januari 2020

Tussentijdse Ledenvergadering

Voor de tussentijdse Ledenvergadering ontvangen de contactpersonen van elk team binnenkort een uitnodiging met agenda. De vergadering start om 2...