NZVB Logo
middellijn

Info

Team inschrijven

Team inschrijven

De inschrijving voor het seizoen 2023/2024 is vanaf heden weer opengesteld.

Wij verzoeken elk team (dus zowel nieuwe teams als teams die seizoen 2022/2023 aan een NZVB competitie hebben deelgenomen) om via de link onderaan deze pagina de inschrijving volledig digitaal in te vullen.
Geef twee contactpersonen op, zodat onze communicatie per e-mail niet slechts bij één persoon belandt…
Het ingevulde formulier wordt automatisch verzonden naar het bestuur en de gegevens worden verwerkt in onze database.
Let wel: niet of verkeerd ingevulde gegevens kunnen leiden tot een verkeerde indeling en dus het maken van een acceptabel programma frustreren!

Belangrijke data:
• Schrijf je team in voor 1 juni 2023. Als er geen betalingsachterstand is of andere gegronde bezwaren zijn om je team de deelname te ontzeggen, dan is indeling gegarandeerd.
• Schriftelijk annuleren van een inschrijving is kosteloos mogelijk tot 1 augustus 2023 met opgaaf van reden. Bij een annulering tussen 1 augustus en 1 september worden €100,- administratiekosten in rekening gebracht. Vanaf 1 september worden bij annulering de volledige seizoen kosten in rekening gebracht.


Nog niet vrijgegeven data worden spoedig kenbaar gemaakt in de agenda op www.nzvb.nl.

Voor de duidelijkheid willen we u er op wijzen dat u minimaal 10 spelers (maximaal 18) aan dient te melden om mee te mogen doen aan de competitie (zie huishoudelijk reglement).

 

Kosten:
De contributie om mee te spelen in de NZVB-competitie bedraagt:
• Reguliere competitie € 750,00 per team.
• Bekertoernooi € 70,00 per team (niet van toepassing voor seizoen 2022-2023).
• Teams die in seizoen 2022/2023 bij de 2 ledenvergaderingen aanwezig zijn geweest krijgen een korting van maximaal 2 x € 25,00.
• Nieuwe teams wordt conform het huishoudelijk reglement eenmalig een borgsom van € 100,00 in rekening gebracht.

Teams die één of meerdere jaren geleden hebben deelgenomen worden behandeld als nieuw team.
Geef duidelijk aan op het inschrijfformulier als het om een nieuw team gaat!

Na inschrijving ontvangt elk team op het aangegeven factuuradres een factuur.
Indien uw betaling niet voor de betalingsdatum, zoals aangegeven op de u toegezonden factuur, is bijgeschreven op het rekeningnummer van de NZVB, vervalt uw inschrijving en komt u niet in aanmerking voor indeling in de competitie.
Niet betalen = Niet voetballen!

Indeling:
Bij de inschrijving kun je aangeven op welk niveau het ingeschreven team kan worden ingeschat.
Bestaande teams worden ingedeeld conform promotie- en degradatierichtlijnen.
Met name voor nieuwe teams is het van belang om een indicatie te geven.
Het is immers voor niemand leuk om te hoog of te laag te worden ingedeeld.
Aan de keuze van een Klasse-indicatie kunnen echter geen rechten worden ontleend!

Klik hier om je team direct in te schrijven voor seizoen 2023/2024.

Programma

Start seizoen 2023-2024
Datum:
18-09-2023

Secretariaat

Torenberglaan 17
5628 EL Eindhoven
06-18254526
secretariaat@nzvb.nl
#nzvb

Sponsors

Oranje lijn

18 September 2023

Start seizoen 2023-2024

De nieuwe competitie 2023-2024 start op maandag 18 september. Let wel: Niet alle teams spelen direct de eerste week!

6 September 2023

Introductie nieuwe teams 2023-2024

Aan de hand van een presentatie door enkele bestuursleden worden nieuwe teams bekend gemaakt met de belangrijkste zaken binnen de vereniging NZV...