NZVB Logo
middellijn

Info

Team inschrijven

Team inschrijven

De inschrijving voor het seizoen 2024/2025 is vanaf heden weer opengesteld.

Wij verzoeken elk team (dus zowel nieuwe teams als teams die seizoen 2023/2024 aan een NZVB competitie hebben deelgenomen) om via de link onderaan deze pagina de inschrijving volledig digitaal in te vullen.
Geef twee contactpersonen op, zodat onze communicatie per e-mail niet slechts bij één persoon belandt…
Het ingevulde formulier wordt automatisch verzonden naar het bestuur en de gegevens worden verwerkt in onze database. Je ontvangt geen geautomatiseerde bevestigingsmail. Wij bevestigen na handmatige controle en verwerking.

Let wel: niet of verkeerd ingevulde gegevens kunnen leiden tot een verkeerde indeling en dus het maken van een acceptabel programma frustreren!

Belangrijke data:
Schrijf je team in voor 1 juli 2024. Als er geen betalingsachterstand is of andere gegronde bezwaren zijn om je team de deelname te ontzeggen, dan is indeling gegarandeerd.

Schriftelijk annuleren van een inschrijving is kosteloos mogelijk tot 1 augustus 2024 met opgaaf van reden. Bij een annulering tussen 1 augustus en 1 september worden €100,- administratiekosten in rekening gebracht. Vanaf 1 september worden bij annulering de volledige seizoen kosten in rekening gebracht.

De intentie is om op zaterdagmiddag 24 augustus te starten met het Piet Salens Toernooi, een gratis toernooi voor nieuw aangemelde teams.

De nieuwe competitie zal, onder voorbehoud, starten op maandag 9 september 2024.

Bij voldoende aanmeldingen wordt er in het nieuwe seizoen gestart met de bekerwedstrijden.

Genoemde data worden spoedig kenbaar gemaakt in de agenda van deze website.

Voor de duidelijkheid willen we u er op wijzen dat u minimaal 10 spelers (maximaal 18) aan dient te melden om mee te mogen doen aan de competitie (zie huishoudelijk reglement).

 

Kosten:
De contributie om mee te spelen in de NZVB-competitie bedraagt:
• Reguliere competitie € 750,00 per team.
• Bekertoernooi € 85,- per team 
• Teams die in seizoen 2023/2024 bij de 2 ledenvergaderingen aanwezig zijn geweest krijgen een korting van maximaal 2 x € 25,00.
• Een nieuw team wordt conform het huishoudelijk reglement eenmalig een borgsom van € 100,00 in rekening gebracht.

Teams die één of meerdere jaren geleden hebben deelgenomen worden behandeld als nieuw team.
Geef duidelijk aan op het inschrijfformulier als het om een nieuw team gaat!

Na inschrijving ontvangt elk team op het aangegeven factuuradres een factuur.
Indien uw betaling niet voor de betalingsdatum, zoals aangegeven op de u toegezonden factuur, is bijgeschreven op het rekeningnummer van de NZVB, vervalt uw inschrijving en komt u niet in aanmerking voor indeling in de competitie.
Niet betalen = Niet voetballen!

Indeling:
Bij de inschrijving kun je aangeven op welk niveau het ingeschreven team kan worden ingeschat.
Bestaande teams worden ingedeeld conform promotie- en degradatierichtlijnen.
Met name voor nieuwe teams is het van belang om een indicatie te geven.
Het is immers voor niemand leuk om te hoog of te laag te worden ingedeeld.
Aan de keuze van een Klasse-indicatie kunnen echter geen rechten worden ontleend!

Wat betreft het inschrijfformulier, de voorkeursdag waarop je als team wil spelen betreft de voorkeur tijdens het plannen. De dag niet "proberen" we heilig te verklaren. Het kan dus incidenteel voorkomen dat je niet op je voorkeursdag speelt maar op een andere dag dan je opgegeven dag niet!

Voorbeeld:
Een team heeft als voorkeur de maandag, dag niet is vrijdag.  Dan kan het voorkomen dat je incidenteel op een dinsdag of donderdag moet spelen.

Klik hier om je team direct in te schrijven voor seizoen 2024/2025.

Programma

Tussentijdse Ledenvergadering seizoen 2023/2024
Datum:
07-02-2024

Secretariaat

Torenberglaan 17
5628 EL Eindhoven
06-18254526
secretariaat@nzvb.nl
#nzvb

Sponsors

Oranje lijn

7 Februari 2024

Tussentijdse Ledenvergadering seizoen 2023/2024

Voor de tussentijdse Ledenvergadering ontvangen de contactpersonen van elk team een uitnodiging met verwijzing naar de online agenda. De vergade...

31 Januari 2024

Scheidsrechtersvergadering

De heren scheidsrechters ontvangen voor deze vergadering een uitnodiging met agenda. Locatie: Persruimte Indoor-Sportcentrum Eindhoven Aan...