NZVB Logo
middellijn

Coronaprotocol Arbitrage

Coronaprotocol Arbitrage

Om op een veilige en hygiënische manier weer te kunnen voetballen zijn er coronaprotocollen van toepassing. Lees hier het protocol voor arbitrage bij het zaalvoetbal.

Dit protocol is geldig vanaf 1 juli. Laatste aanpassing: 15 juli


We adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren:


Aankomst in de sporthal

Schud geen handen!
Controleer het veld m.b.t. wisselspelers/teamofficials en ruimte voor warming-up.
Indien de 1,5-meter afstand niet gewaarborgd kan worden, maak afspraken met teammanagers/teamleiders dat er aanvullende   
banken worden geplaatst.
Indien de wisselspelers en teamofficials niet op 1,5-meter afstand kunnen zitten, wijs teammanagers/elftalleiders op de 1,5-
meter afstand in en rondom de wisselbank. 

Voor de wedstrijd

Uitvoeren van spelerspascontrole
Stem met de teammanagers/teamleiders af hoe laat de teams starten met de warming-up.
Advies is om de spelerspascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van teams en officials. Alle partijen 
kunnen dan aan hun voorbereiding beginnen.

Line-up / betreden speelveld voorafgaand aan de wedstrijd

Er worden geen handen geschud.
Beide aanvoerders melden zich voor de toss bij de scheidsrechter rondom de middenstip.
Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.

Tijdens de wedstrijd

Het vieren van een doelpunt
Indien spelers bij het vieren van een doelpunt de 1,5-meter afstand niet waarborgen, dan is het advies aan de scheidsrechter
om de aanvoerder te wijzen op zijn verantwoordelijkheid.
Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen! De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs.

Het uitvoeren van een wissel
Indien spelers bij het uitvoeren van een wissel de 1,5-meter afstand niet waarborgen, dan is het advies aan de
scheidsrechter om de aanvoerder te wijzen op zijn verantwoordelijkheid.

Warmlopen van wisselspelers
Bij gebrek aan ruimte en het niet kunnen waarborgen van de 1,5-meter afstand wordt vooraf met de teammanagers/ 
teamleiders besproken waar de warming-up kan plaatsvinden.

Teamofficials en wisselspelers op de wisselbanken
Indien de 1,5-meter afstand niet kan worden gewaarborgd op de wisselbank, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials
en wisselspelers plaatsnemen achter de wisselbank of buiten de instructiezone waarbij de 1,5 meter wel gewaarborgd is.

Opstootje
Advies is om als scheidsrechter te allen tijde de 1,5-meter afstand te waarborgen tot spelers.
Disciplinaire maatregelen kunnen niet worden genomen wanneer de 1,5-meter regel wordt overtreden.

Na de wedstrijd

Geen handen schudden. Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.

Programma

Start seizoen 2023-2024
Datum:
18-09-2023

Secretariaat

Torenberglaan 17
5628 EL Eindhoven
06-18254526
secretariaat@nzvb.nl
#nzvb

Sponsors

Oranje lijn

18 September 2023

Start seizoen 2023-2024

De nieuwe competitie 2023-2024 start op maandag 18 september. Let wel: Niet alle teams spelen direct de eerste week!

6 September 2023

Introductie nieuwe teams 2023-2024

Aan de hand van een presentatie door enkele bestuursleden worden nieuwe teams bekend gemaakt met de belangrijkste zaken binnen de vereniging NZV...