NZVB Logo
middellijn

Nieuws

Coaching Hoofdklasse

Nieuws

1. Coaching Hoofdklasse

Het bestuur en scheidsrechters van de NZVB hechten veel waarde aan de aanwezigheid van een goede coach in de hoogste klassen. Voor een aantal teams is de beschikbaarheid van een coach echter niet altijd haalbaar. Als experiment gedogen we dit seizoen, zoals toegelicht op de ALV van 21 januari, het spelen zonder coach in Hoofdklasse A en Hoofdklasse B. Dat wil zeggen dat er geen consequenties zijn zoals beschreven in artikel 15 van het wedstrijdreglement.

Dit betekent wel dat de aanvoerder van het team dat speelt zonder coach alle verantwoordelijkheden en taken van de coach op zich neemt. Als de scheidsrechter het noodzakelijk acht dat de aanvoerder zijn taak als coach tijdelijk vanaf de bank in plaats van vanuit het speelveld vervult, dan kan deze de aanvoerder voor 2 of 5 minuten naar de bank verwijzen. Een wisselspeler kan de plaats in het veld innemen, mits er wissels beschikbaar zijn.

Deze proef wordt op de scheidrechtersvergadering en binnen het bestuur geëvalueerd.

Terug

Programma

Tussentijdse Ledenvergadering
Datum:
22-01-2020

Secretariaat

Ulenpas 59
5655 JB Eindhoven
06-18254526
secretariaat@nzvb.nl
#nzvb

Sponsors

Oranje lijn

22 Januari 2020

Tussentijdse Ledenvergadering

Voor de tussentijdse Ledenvergadering ontvangen de contactpersonen van elk team binnenkort een uitnodiging met agenda. De vergadering start om 2...

15 Januari 2020

Scheidsrechtersvergadering

De heren scheidsrechters hebben voor deze vergadering een uitnodiging met agenda en notulen ontvangen. Locatie: Indoor-Sportcentrum Eindhove...