NZVB Logo
middellijn

Info

Team inschrijven

Team inschrijven

De inschrijving voor het seizoen 2018/2019 is vanaf heden weer opengesteld.

Wij verzoeken elk team (dus zowel nieuwe teams als teams die het afgelopen seizoen aan een NZVB competitie hebben deelgenomen) om via de link onderaan deze pagina de inschrijving volledig digitaal in te vullen.
Geef twee contactpersonen op, zodat onze communicatie per e-mail niet slechts bij één persoon belandt…
Het ingevulde formulier wordt automatisch verzonden naar het bestuur en de gegevens worden verwerkt in onze database.
Let wel: niet of verkeerd ingevulde gegevens kunnen leiden tot een verkeerde indeling en dus het maken van een acceptabel programma frustreren!

Belangrijke data:
• Schrijf je team in voor 1 juni 2018. Als er geen betalingsachterstand is of andere gegronde bezwaren zijn om je team de deelname te ontzeggen, dan is indeling gegarandeerd.
• Schriftelijk annuleren van een inschrijving is kosteloos mogelijk tot 1 juli 2018 met opgaaf van reden(en). Bij een annulering tussen 1 juli en 1 september worden €100,- administratiekosten in rekening gebracht. Vanaf 1 september worden bij annulering de volledige seizoen kosten in rekening gebracht.
• Introductiebijeenkomst voor nieuwe teams: een nader te bepalen maandag in september 2018, 19:00-19:45 uur.
• Algemene Ledenvergadering: zelfde maandag 20:00 uur.
• Piet Salens Toernooi: een nader te bepalen zaterdag in september 2018.
• Bekerronde 1: september 2018 (data nog niet bekend).
• Start competitie: eind september/begin oktober 2018.
Nog niet vrijgegeven data worden spoedig kenbaar gemaakt in de agenda op www.nzvb.nl.

Voor de duidelijkheid willen we u er op wijzen dat u minimaal 10 spelers (maximaal 18) aan dient te melden om mee te mogen doen aan de competitie (zie huishoudelijk reglement).

Bekercompetitie:
Afhankelijk van het aantal teams dat deelneemt aan de bekercompetitie worden teams in de eerste ronde zoveel mogelijk naar sterkte ingedeeld. Daarna volgt een willekeurige loting volgens een bekerboom.

Kosten:
De contributie om mee te spelen in de NZVB-competitie bedraagt:
• Reguliere competitie € 710,00 per team.
• Bekertoernooi € 70,00 per team.
• Teams die het afgelopen seizoen bij de 2 ledenvergaderingen aanwezig zijn geweest krijgen een korting van maximaal 2 x € 25,00.
• Nieuwe teams wordt conform het huishoudelijk reglement eenmalig een borgsom van € 100,00 in rekening gebracht.
Teams die één of meerdere jaren geleden hebben deelgenomen worden behandeld als nieuw team.
Geef duidelijk aan op het inschrijfformulier als het om een nieuw team gaat!

Na inschrijving ontvangt elk team op het aangegeven factuuradres een factuur.
Indien uw betaling niet voor de betalingsdatum, zoals aangegeven op de u toegezonden factuur, is bijgeschreven op het rekeningnummer van de NZVB, vervalt uw inschrijving en komt u niet in aanmerking voor indeling in de competitie.
Niet betalen = Niet voetballen!

Indeling:
Bij de inschrijving kun je aangeven op welk niveau het ingeschreven team kan worden ingeschat.
Bestaande teams worden ingedeeld conform promotie- en degradatierichtlijnen.
Met name voor nieuwe teams is het van belang om een indicatie te geven.
Het is immers voor niemand leuk om te hoog of te laag te worden ingedeeld.
Aan de keuze van een Klasse-indicatie kunnen echter geen rechten worden ontleend!

Klik hier om je team direct in te schrijven voor seizoen 2018/2019.

Programma

Algemene Leden Vergadering 23-01-2019
Datum:
23-01-2019

Secretariaat

Ulenpas 59
5655 JB Eindhoven
06-18254526
secretariaat@nzvb.nl
#nzvb

Sponsors

Oranje lijn

23 Januari 2019

Algemene Leden Vergadering 23-01-2019

De contactpersonen hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Klik hier voor de agenda.  Klik hier voor de notulen van de vor...

24 September 2018

Bondsburo geopend

Het Bondsburo van de NZVB in het Indoor-Sportcentrum is elke maandag op speeldagen geopend van 19:00 - 20:00 uur. Op het Bondsburo is iemand v...