NZVB Logo
middellijn

Info

Team inschrijven

Team inschrijven

De inschrijving voor het seizoen 2020/2021 is vanaf heden weer opengesteld.

Wij verzoeken elk team (dus zowel nieuwe teams als teams die het afgelopen seizoen aan een NZVB competitie hebben deelgenomen) om via de link onderaan deze pagina de inschrijving volledig digitaal in te vullen.
Geef twee contactpersonen op, zodat onze communicatie per e-mail niet slechts bij één persoon belandt…
Het ingevulde formulier wordt automatisch verzonden naar het bestuur en de gegevens worden verwerkt in onze database.
Let wel: niet of verkeerd ingevulde gegevens kunnen leiden tot een verkeerde indeling en dus het maken van een acceptabel programma frustreren!

Belangrijke data:
• Schrijf je team in voor 1 juni 2020. Als er geen betalingsachterstand is of andere gegronde bezwaren zijn om je team de deelname te ontzeggen, dan is indeling gegarandeerd.
• Schriftelijk annuleren van een inschrijving is kosteloos mogelijk tot 1 juli 2020 met opgaaf van reden(en). Bij een annulering tussen 1 juli en 1 september worden €100,- administratiekosten in rekening gebracht. Vanaf 1 september worden bij annulering de volledige seizoen kosten in rekening gebracht.
• Introductiebijeenkomst voor nieuwe teams: ???, 19:00-19:45 uur.
• Algemene Ledenvergadering: zelfde maandag 20:00 uur.
• Piet Salens Toernooi:  ??? (onder voorbehoud).
• Bekerronde 1: ??? (onder voorbehoud).
• Start competitie: ???.
Nog niet vrijgegeven data worden spoedig kenbaar gemaakt in de agenda op www.nzvb.nl.

Voor de duidelijkheid willen we u er op wijzen dat u minimaal 10 spelers (maximaal 18) aan dient te melden om mee te mogen doen aan de competitie (zie huishoudelijk reglement).

Bekercompetitie:
Afhankelijk van het aantal teams dat deelneemt aan de bekercompetitie worden teams in de eerste ronde zoveel mogelijk naar sterkte ingedeeld. Daarna volgt een willekeurige loting volgens een bekerboom.

Kosten:
De contributie om mee te spelen in de NZVB-competitie bedraagt:
• Reguliere competitie € 735,00 per team. (Nieuwe teams € 100 inschrijfgeld)
• Bekertoernooi € 70,00 per team.
• Teams die het afgelopen seizoen bij de 2 ledenvergaderingen aanwezig zijn geweest krijgen een korting van maximaal 2 x € 25,00.
• Nieuwe teams wordt conform het huishoudelijk reglement eenmalig een borgsom van € 100,00 in rekening gebracht.
Teams die één of meerdere jaren geleden hebben deelgenomen worden behandeld als nieuw team.
Geef duidelijk aan op het inschrijfformulier als het om een nieuw team gaat!

Na inschrijving ontvangt elk team op het aangegeven factuuradres een factuur.
Indien uw betaling niet voor de betalingsdatum, zoals aangegeven op de u toegezonden factuur, is bijgeschreven op het rekeningnummer van de NZVB, vervalt uw inschrijving en komt u niet in aanmerking voor indeling in de competitie.
Niet betalen = Niet voetballen!

Indeling:
Bij de inschrijving kun je aangeven op welk niveau het ingeschreven team kan worden ingeschat.
Bestaande teams worden ingedeeld conform promotie- en degradatierichtlijnen.
Met name voor nieuwe teams is het van belang om een indicatie te geven.
Het is immers voor niemand leuk om te hoog of te laag te worden ingedeeld.
Aan de keuze van een Klasse-indicatie kunnen echter geen rechten worden ontleend!

Klik hier om je team direct in te schrijven voor seizoen 2020/2021.

Programma

Tussentijdse Ledenvergadering
Datum:
22-01-2020

Secretariaat

Ulenpas 59
5655 JB Eindhoven
06-18254526
secretariaat@nzvb.nl
#nzvb

Sponsors

Oranje lijn

22 Januari 2020

Tussentijdse Ledenvergadering

Voor de tussentijdse Ledenvergadering ontvangen de contactpersonen van elk team binnenkort een uitnodiging met agenda. De vergadering start om 2...

15 Januari 2020

Scheidsrechtersvergadering

De heren scheidsrechters hebben voor deze vergadering een uitnodiging met agenda en notulen ontvangen. Locatie: Indoor-Sportcentrum Eindhove...